Skocz do zawartości

Warunki użytkowania

Regulamin

Nick – unikalna nazwa każdego Użytkownika wybierana przez niego w procesie rejestracji (serwis pozwala na 1-razową zmianę nazwy po zarejestrowaniu się).
Moderator - osoba odpowiedzialna za porządek w serwisie i oceniająca jakość postów, wątków, dyskusji, które może usuwać i poprawiać, jeżeli te nie są zgodne z Regulaminem.
Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w jakiejkolwiek postaci (udział w dyskusjach, ocenianie, czytanie).
Administrator - wydawca Serwisu: PIEH RENA 2, ul. Głowackiego 9, 41-200 Sosnowiec. NIP: 644-050-97-39
Poczta wewnętrzna – wbudowany moduł Serwisu, który umożliwia Użytkownikom wzajemną komunikację objętą pełną poufnością, zwany też PM lub PW. Raz w miesiącu Administrator ma prawo wyczyścić skrzynki wszystkim Użytkownikom celem uszczuplenia objętości baz danych. Zabrania się wykorzystywania PW (poczta wewnętrzna/prywatne wiadomości) do rozsyłania reklam, ofert i wszelkich innych wiadomości marketingowych i promocyjnych. Złamanie zasad użytkowania poczty wewnętrznej będzie karane permanentnym banem oraz naliczeniem kwoty 100 zł za każdą wysłaną wiadomość. Domyślnie osoby rejestrujące się z opcją 'proszę o oferty' otrzymują powiadomienia o legalnych lub prywatnych ofertach pracy - zgodnie z wyborem konta oraz zezwalają zweryfikowanym przez redakcję agencjom pracy na kontakt z nimi w tej sprawie za pośrednictwem PW.
Profil– informacje o użytkowniku podane przez samego zainteresowanego.
Klub - forum założone przez serwis opiekunkowo.pl lub Użytkownika. Kluby mogą być otwarte lub zamknięte. O dołączeniu do klubów zamkniętych lub usunięciu z nich Forumowiczów decydują ich właściciele, liderzy lub nadani przez nich moderatorzy. Klubów zawierających minimum 10 postów nie można usunąć. Nazwy klubów nie mogą naruszać niniejszego regulaminu i netykiety. Administracja serwisu może zmienić nazwę klubu lub jego tryby bez podania przyczyny oraz zmienić jego właściciela, lidera, moderatora ze względu na łamanie regulaminu, porzucenia obowiązków moderacyjnych i administracyjnych, brak nadzoru nad postami, licznych zgłoszeń i skarg na jakość i poziom dyskusji. Administrator pozostawia sobie możliwość dokonania ww. zmian w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny. Administrator serwisu i wskazani moderatorzy mogą reagować na skargi i zgłoszenia bez konsultacji z właścicielem klubu.

§I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania do odwołania.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, o czym Użytkownicy będą informowani przy kolejnej wizycie w serwisie i proszeni o jego zaakceptowanie. 
3. Osoby nieakceptujące zapisów Regulaminu proszone są o zaniechanie użytkowania z serwisu i poproszenie Administratora o usunięcie ich konta poprzez formularz na stronie https://opiekunkowo.pl/settings/deactivate/.
4. Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników w Klubach oraz na czatach nie mogą m.in.:
a) wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy,
b) zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać zasad dobrego wychowania,
c) naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich
d) zawierać wirusów ani jakichkolwiek innych rozwiązań destrukcyjnych,
e) być plagiatem innych publikacji, stron internetowych bądź wypowiedzi na innych forach nie należących do Wydawcy,
f) reklamować usług, stron i podmiotów, w tym serwisów i form konkurencyjnych dla Wydawcy w tym serwisu opiekunkowo.pl.

Dodatkowo uprasza się Użytkowników o bezzwłoczne informowanie o opublikowaniu postów łamiących powyższe oraz inne postanowienia niniejszego regulaminu właścicieli Klubów/Czatów, który są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz reagowania na wszystkie zgłoszenia dotyczące jego łamania. Posty takie powinny zostać natychmiast usunięte/wyedytowane.  W tym celu prosimy o użycie znajdującego się przy każdym poście linka zgłoś post, a w przypadku jego braku przez support lub kontakt. 

5. Wszyscy Użytkownicy strony są sobie równi. Liczba napisanych postów, wiek Użytkownika, staż na stronie, jego płeć, wyznanie bądź rasa i inne podobne wyróżniki w żaden sposób nie są przyczyną do wyróżnienia bądź dyskryminacji kogokolwiek. Żaden Użytkownik nie ma prawa powoływać się na takie czynniki, jako zwiększające jego prestiż bądź dające mu jakiekolwiek przywileje.
6. Wszyscy Użytkownicy serwisu są zobowiązani do posługiwania się językiem polskim, jego słownictwem oraz zasadami pisowni.
7. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§II. Konta Użytkowników

1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu (posiadanie własnej, unikalnej nazwy, możliwość bycia powiadamianym o odpowiedziach, branie udziałów w konkursach, dostęp do klubów zamkniętych).
2. Wszelkie informacje podane w profilu muszą być zgodne z §I pkt. 4 Regulaminu. Użytkownicy łamiący ten przepis mogą zostać ukarani, przy czym nie wyklucza się usunięcia konta przez Administratora.
3. Profil Użytkownika nie może zawierać treści reklamowych bądź linków do stron o podobnej treści. Te same obostrzenia stosuje się do stopki i treści samych postów.
4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Przypadki multikont będą karane banem. Multikontem jest także stworzenie nowego konta po usunięciu lub straceniu konta pierwotnego (pojawienie się w  serwisie pod nową nazwą jest zabronione). 
5. Każdy Użytkownik może przyznawać oraz otrzymywać punkty "Reputacja". Ich przydzielanie jest dobrowolne i zabrania się jakichkolwiek form wymuszania ich przyznawania, w tym próśb na forum publicznym lub za pomocą poczty wewnętrznej i innych form komunikacji. Każde zgłoszone lub ujawnione naruszenie niniejszego punktu będą karane ostrzeżeniem lub banem.
6. Użytkownicy mają możliwość przyznawania tzw. Reputacji polegającej na ocenie postów. 
7. Zabrania się używania jako loginów oraz podawania w profilu danych personalnych osób publicznych takich jak gwiazdy filmowe, telewizyjne, dziennikarze, politycy oraz nazw produktów, marek i usług oraz innych nazw wprowadzających w błąd. Zakaz dotyczy również zamieszczania ich zdjęć w profilu. Każde zamieszczane tam zdjęcie musi być własnością właściciela profilu, co oznacza, że osoba ta musi mieć do niego prawa autorskie. Niezastosowanie się do niniejszego punktu będzie karane ostrzeżeniem lub usunięciem konta.
8. Użytkownik może wystąpić o usunięcie konta. Usunięcie konta oznacza usunięcie danych personalnych z bazy danych (w tym zdjęć i grafik własnego autorstwa) z wyłączeniem adresu mailowego (o ile nie zawiera on danych osobowych) oraz wykorzystywanych adresów IP i plików cookies w celu ich zabezpieczenia na wypadek ewentualnych późniejszych roszczeń osób fizycznych, podmiotów i instytucji państwowych, ochrony przed roszczeniami oraz możliwości wykluczenia tworzenia mulltikont, a zwłaszcza manipulowania rankingami i paraliżowania życia forum (ochrona forum i Forumowiczów) - tj. uzasadniony interes Administratora. Na pozostawiany adres e-mail nie będą wysyłane żadne wiadomości i informacje. Napisane posty, tematy, blogi oraz wszelka inna aktywność na forum ze względu na ważny interes Administratora nie podlegają usunięciu. Po usunięciu konta jego nazwa może zostać zmieniona na podobną lub dowolnie inną w przypadku uznania jego nazwy za dane osobową (nazwisko). Administrator zaleca nie podawać swoich danych osobowych w panelu konta, ani w postach (nazwisko, telefon itp.). Procedurę Usunięcie konta należy rozpocząć na stronie https://opiekunkowo.pl/settings/deactivate/.
9. Podany podczas rejestracji adres e-mail będzie wykorzystywany jedynie przez system serwisu pozwalający Użytkownikom obserwowanie tematów i informowania ich o nowych postach i odpowiedziach, a także informacji o nowych wiadomościach wysyłanych wewnętrzną pocztą. Częstotliwość powiadomień oraz ich zakres każdy Użytkownik może dowolnie ustawiać w swoim profilu. 
10. Redakcja pozostawia sobie możliwość usunięcia konta osoby bez podania przyczyny lub jego czasowego zawieszenia.
11. Redakcja może zmienić lub wymusić zmianę nazwy konta bez podania przyczyny. 

§III. Wątki i posty

1. Nazwa wątku powinna świadczyć o jego zawartości. W przeciwnym wypadku nazwa ta będzie zmieniana przez Moderatora. Za zamieszczanie w wątku treści niezwiązanych z jego tematem ich autor może zostać ukarany ostrzeżeniem
2. Wszelkie sprawy prywatne lub niedotyczące tematyki Serwisu powinny zostać przekazywane za pomocą Prywatnych Wiadomości (dalej zwanych PW lub PM) lub innych komunikatorów.
3. Posty niemerytoryczne lub odbiegające od tematu będą usuwane, a ich Autorzy ostrzegani lub usuwani z serwisu.
4. Post naruszające w jakikolwiek sposób §I pkt. 4 Regulaminu będą natychmiast usuwane, bez względu na intencje ich autorów.

5. Założyciele Klubów mogą tworzyć własne regulaminy pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z niniejszym regulaminem, obowiązującym w tym samym czasie i będącym formą nadrzędną.
6. Zabrania się reklamowania innych stron bądź serwisów będących konkurencją dla Wydawcy, w tym niniejszego serwisu.
7. Zabrania się publikować posty pisane w całości wielkimi literami, dotyczące pornografii oraz zawierające słowa powszechnie uważana za obraźliwe, a także - ze względu własnego bezpieczeństwa - podawanie na forum własnych adresów mailowych, zamieszkania i numerów telefonów (do kontaktu między użytkownikami służy wewnętrzny system pocztowy).
8. Użytkownicy są zobowiązani do dbania o czytelność i sensowność wypowiedzi w swoich postach. Użytkownicy, których posty są notorycznie nieczytelne lub trudno zrozumiałe narażają się na kary wg niniejszego Regulaminu.
9. Administrator, właściciele klubów i Moderatorzy maja prawo do edycji postów, ich kasowania, ukrywania, przenoszenia (o ile opcje te zostały udostępnione wszystkim ww. kontom) , w celu polepszenia ich czytelności bądź dostosowania do wymogów niniejszego regulaminu. W przypadku braku ww. opcji zaleca się przenoszenie nieregulaminowych postów do wybranego tematu (np. Kosza) w obrębie klubu.
11. Zabrania się dodawania w postach i tematach ofert, reklam i innych materiałów marketingowych. Każda próba złamania tego punktu będzie karana permanentnym wykluczeniem z serwisu oraz naliczeniem kary w wysokości 500 zł za każdą taką publikację.
12. Zabrania się umieszczania postów i tematów wprowadzających w błąd, będących elementem marketingu szeptanego. Każdorazowa próba złamania tego punktu będzie karana permanentnym banem oraz naliczeniem kary w wysokości 500 zł za każdą taką publikację. 
13. Uwagi krytyczne kierowane do osób, firm lub usług dodawane na forum oraz w klubach muszą być konstruktywne, zawierający pełny obraz opisywanej sytuacji, oparte wyłącznie na własnych doświadczeniach i pozbawione agresji. Tematy i posty nie mogą naruszać praw i dóbr osób trzecich (przypominamy, że słowa oszust, oszustwo, złodziej mogą zostać użyte wyłącznie co do osoby lub firmy skazanej prawomocnym wyrokiem w przytaczanej sprawie. 
14. Użytkownik dodający treści w serwisie (posty, tematy i inne) oświadcza, że jest ich jedynym autorem i nie naruszają one praw osób trzecich. Autor przekazuje wydawcy Serwisu bezpłatnie, nieodwołalnie i bezterminowo prawa autorskie do nich wraz ze zgodą na ich przetwarzanie i publikowanie w całości lub we fragmentach w prasie, radiu, telewizji i internecie za wyjątkiem zdjęć.

§IV. Moderatorzy i Użytkownicy

1. Za dbałość o wygląd Serwisu, zgodność wypowiedzi Użytkowników z Regulaminem, bieżące rozstrzyganie sporów i inne sprawy odpowiadają Liderzy (założyciele klubu) oraz wskazani przez nich moderatorzy.
2. Dyskutowanie z decyzjami moderatorów na forum publicznym będzie skutkowało usunięciem posta i przyznaniem ostrzeżenia.

§V. Kary

1. W klubach prowadzonych przez Redakcję oraz globalnie obowiązują ostrzeżenia, którym przypisano punkty (punkty przyznawane przez Wydawcę serwisu):

Upomnienie - 0 pkt.
Naśmiewanie się z innych - 1 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Atakowanie forum, paraliżowanie życia forum, zniechęcanie do forum - 3 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Atakowanie Forumowicza - 2 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Dyskryminowanie Forumowiczów - 2 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Dyskutowanie z decyzjami moderacji i moderacją na forum publicznym (poza supportem) - 1 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach) 
Emotki - nabijanie postów bez treści - 1 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Inny powód łamania regulaminu - punkty w zależności od stopnia łamania regulaminu (punkty wygasają po 60 dniach)
Kłótnia - 2 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Manipulowanie rankingami - 18 pkt. (bezterminowa blokada konta)
Multikonto - 18 pkt. (bezterminowa blokada konta głównego oraz innych kont)
Nadużywanie raportów - 1 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Nieczytelne tytuły - 1 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Niestosowanie się do uwag moderacji - 1 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Niewłaściwy język - 2 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Pisanie nie na temat - 1 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Prowokowanie kłótni - 2 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Recydywa regulaminowa - 2 pkt. (punkty nie wygasają nigdy)
Spamowanie i reklama - 18 pkt. (bezterminowa blokada konta)
Obrażanie Forumowiczów - 3 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Ujawnienie korespondencji (PW/Support) - 18 pkt. (bezterminowa blokada konta)
Umieszczanie tematów/postów w nieodpowiednich działach - 1 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Wulgaryzmy - 3 pkt. (punkty wygasają po 60 dniach)
Zastraszanie lub szantażowanie Forumowiczów - 18 pkt. (bezterminowa blokada konta)
Zastraszanie redakcji - 18 pkt. (bezterminowa blokada konta)

Punkty sumują się:

1 pkt. - bez konsekwencji
2 pkt. - zakaz pisania (uniemożliwienie dodawania treści na forum) przez 3 godziny
3 pkt. - zakaz pisania przez 6 godzin
4 pkt. - zakaz pisania przez 9 godzin
5 pkt. - zakaz pisania przez 12 godzin
6 pkt. - zawieszenie konta (zablokowanie dostępu do forum) na 1 dzień
7 pkt. - zawieszenie konta na 2 dni
8 pkt. - zawieszenie konta na 3 dni
9 pkt. - zawieszenie konta na 4 dni
10 pkt. - zawieszenie konta na 5 dni
11 pkt. - zawieszenie konta na 6 dni
12 pkt. - zawieszenie konta na 7 dni
13 pkt. - zawieszenie konta na 8 dni
14 pkt. - zawieszenie konta na 9 dni
15 pkt. - zawieszenie konta na 10 dni
16 pkt. - zawieszenie konta na 14 dni
17 pkt. - zawieszenie konta na 21 dni
18 pkt. - ban bezterminowy

Ostrzeżenia za 1 post mogą się łączyć. Moderacja zastrzega sobie możliwość analizowania zgłoszeń (raportów) z opóźnieniem. Moderacja nie odpowiada na pytania dotyczące raportów oraz przyznawanych lub nieprzyznawanych kar. Moderacja ocenia posty bezspornie i nie staje po żadnej ze stron.

Sumowanie punktów oznacza, że każdy kolejny punkt powiększa łączną pulę punktów zgodnie z ww. wyszczególnieniem. Tym samym konsekwencje jednostkowej kary będą zaostrzone o ewentualny próg posiadanych punktów (zakazy pisania). Część punktów wygasa pomniejszając łączną liczbę punktów zgodnie z ww. opisem i tym samym zmniejszając ewentualne konsekwencje jednostkowej kary. Przykład: otrzymanie 1 punktu ostrzeżenia nie niesie za sobą konsekwencji regulaminowych, ale w przypadku posiadania np. aktywnych 10 punktów Forumowicz poniesie karę przypisaną 11 punktom (suma obecnych i bieżących punktów: 10+1). Punkty, poza recydywą regulaminową, kasują się po 60 dniach licząc od dnia ich przyznania. Forumowicz posiadający punkty bezterminowe przypisane recydywie regulaminowej otrzyma za każde kolejne złamanie regulaminu karę powiększoną o te punkty.  

Moderacje nie analizuje kontekstu dyskusji, nie czyta między wierszami i nie ocenia historii dyskusji. Wyłącznej ocenie podlega moderowany w danej chwili post.

Ww. mogą być także nadane za przewinienia w Klubach prowadzonych przez Użytkowników na wniosek ich liderów lub moderatorów. Liderzy mogą także usunąć Użytkownika z klubu bez podania przyczyny.

§VI. Podpisy i emblematy

1. W podpisie nie można używać powiększonej czcionki.
2. Podpis nie może zawierać dużych obrazków, które powodują "rozjeżdżanie się" Serwisu. Dopuszczalny rozmiar obrazka w podpisie wynosi 400x50 pikseli.
3. Treść podpisu nie może łamać §I pkt. 4 Regulaminu.
4. W przypadku nie przestrzegania powyższych punktów sygnaturka będzie zmieniana bądź nawet konto Użytkownika będzie blokowane.
5. Zabrania się umieszczania w podpisie adresów innych For dyskusyjnych oraz jakichkolwiek treści reklamowych, w tym również odnośników do innych stron internetowych, co dotyczy także samych postów, ich tematów oraz profili. 

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności

Powiadomienie o plikach cookie

Strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz akceptujesz Politykę Prywatności i politykę cookies.